Interessant

... om te weten

Het tijdschrift 'Accountancy & Bedrijfskunde' kan ook geraadpleegd worden op de juridische boeken- en tijdschriftendatabank Jurisquare.

 

... om te lezen

► Europese audithervorming en implementatie ervan in België, ICCI, 2017 (meer info hier)

► Jaarrekeninganalyse, 2019 (meer info hier)

 

... om te volgen

► Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, en de implementatie ervan in de 28 EU-lidstaten en de 3 EER/EVA-landen (meer info hier)

 

... om dieper te graven

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Auditing

Non-profitsector accounting

Handboek Boekhoud- en jaarrekeningrecht (een nieuwe editie wordt verwacht)